Resultaten Health Contracting Onderzoek 2023 (deel 1)

Resultaten Health Contracting Onderzoek 2023 (deel 1)

Nieuws

Het Health Contracting Onderzoek 2023 is een initiatief van Derks & Derks en de Masterclass Health Contracting. We onderzochten hoe zorginkopers en -verkopers binnen de Wlz, Wmo, Zvw en de Jeugdwet denken over hun vakgebied. De uitkomsten worden gebruikt om de inzichten over het vakgebied verder te ontwikkelen en de Masterclass Health Contracting te verbeteren. Ze zijn ook zeer geschikt om met vakgenoten en betrokkenen binnen de eigen organisatie en regio in gesprek te gaan over hoe contractering verder geoptimaliseerd kan worden. Deel 1 van ons onderzoeksrapport laat interessante inzichten en verschillen zien.
Interesse? Download hier: Resultaten Health Contracting Onderzoek 2023 (deel 1)

Deel:

Array