Netwerk

Naast kennisverbreding en -verdieping is juist het elkaar ontmoeten, (beter) leren kennen en daarmee het versterken van onderling vertrouwen een belangrijke factor bij de optimalisering van zorgcontractering. Daarom biedt Masterclass Health Contracting haar deelnemers een netwerk waarbinnen we diverse activiteiten organiseren, zoals workshops, webinars, expert meetings en semi-informele ontmoetingen.

Activiteiten

26 november 2021, Utrecht

Expert panel ‘Zinnige zorg’

Hier komt een korte omschrijving van de activiteit met vermelding van de key note speakers en de te behandelen subthema’s.

Informatie/aanmelden

14 januari 2022, Amsterdam

Nieuwjaarsborrel

Hier komt een korte omschrijving van de activiteit met vermelding van de key note speakers en de te behandelen subthema’s.

Informatie/aanmelden