Programma 2024

Introductie

Masterclass Health Contracting brengt in- en verkopers in de zorg en het sociaal domein samen om het onderlinge vertrouwen te vergroten om zo een bijdrage te leveren aan passende zorg. Daarvoor bieden we in een programma van 8 dagen in 4 blokken én jaarlijks 2 topclasses. De Masterclass biedt kennisverbreding en -verdieping in een mix van theorie en praktijkgerichte casuïstiek. De opleiding vormt een netwerk van professionals die samen in vertrouwen werken aan optimalisering van zorgcontractering. 

Masterclass Health Contracting (8 dagen) 

 • Vakkennis op het hoogste niveau – leren van de top
 • Jouw inzet optimaliseren op basis van jouw persoonlijkheidsprofiel
 • Toonaangevende sprekers uit de praktijk en de wetenschap
 • Met en van elkaar leren: beide kanten van de tafel – van alle domeinen – in één opleiding

Op naar zorgcontractering zoals het bedoeld is: 

 • Je ‘tegenstander’ zien als samenwerkingspartner
 • Het ‘echte gesprek’ voeren met je onderhandelingspartners: wat willen we bereiken met het contract?
 • Elkaars belangen doorgronden en samen op zoek naar de win-win
 • Gezamenlijke doelen aan de juiste afspraken koppelen: af van de rituele dans en op naar afspraken die de maatschappelijk noodzakelijke beweging in gang zetten

Eigen casus
Voorafgaand aan de collegedagen werk je in groepsverband aan je eigen casus voor je eindpresentatie en bereid je je voor met literatuur en een online syllabus. In een team met vakgenoten pas je het in de opleiding geleerde toe in de casus die aansluit bij jouw werk.   

NIEUW: werken op basis van je persoonlijke profiel
Voorafgaand aan de opleiding krijg je een persoonlijke intake en ontwikkelprofiel op basis van de drijfverenanalyse van Profile Dynamics. Dit geeft een inzicht in jouw persoonlijke profiel, wat zich kan uiten in overtuigingen, keuzes, gedrag en weerstanden in de werksituatie. 
Tijdens de opleiding leer je hoe jouw unieke profiel doorwerkt in je team, het beïnvloeden van je interne organisatie en het samenwerken aan de onderhandeltafel. Je leert hoe je op basis van je profiel slimme keuzes kunt maken binnen de teamsamenstelling. Je leert goed in te spelen op krachten én (verborgen) weerstanden van jezelf en de ander en daardoor worden de onderhandelingen duurzaam succesvoller voor beide partijen.

Programma collegejaar 2024

Data collegejaar 2024: 8-9 februari; 14-15 maart; 18 en 19 april en 13-14 juni 2024.
Interesse in deelname? Laat het ons hier weten.

 

Dag 1 – Vertrouwen in ons zorgstelsel

Deelnemers krijgen inzicht in de uitdagingen en oplossingsrichtingen in ons zorgstelsel in alle domeinen (Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet). We staan stil bij vertrouwen en waarom dat essentieel is voor goede resultaten bij de zorgcontractering.

Onderwerpen:

 • De uitdagingen van ons stelsel
 • Ons stelsel in internationaal perspectief
 • De oplossingsrichting voor de uitdagingen
 • De rol van vertrouwen bij onderhandelingen

Keynote speakers:

 • Patrick Jeurissen (Hoogleraar betaalbare en toegankelijke zorg | Radboud UMC)
 • Robert de Snoo (Bestuurder Human Tech Institute)

Datum: 8 februari 2024
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u

Loket Bed Eurobiljet

Dag 2 – Wie betaalt bepaalt? 

Welke rol en uitdaging zien zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten? We nemen de publieke doelen en methodieken van in- en verkoop in de verschillende domeinen en markten onder de loep. We bekijken de ontwikkelingen in ons zorgstelsel en het belang van gedegen zorgcontractering vanuit het perspectief van zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente.

Onderwerpen:

 • Aanbesteding versus inkoop
 • Wat zijn de krachtenvelden en bij wie liggen de (financiële) risico’s
 • De rol van inkoop en verkoop in de organisaties
 • De knelpunten in het stelsel tussen de domeinen
 • Het perspectief van de zorgverzekeraar en het zorgkantoor
 • Het perspectief van de gemeente

Keynote speakers:

 • Wim Groot (Hoogleraar gezondheidseconomie | Universiteit Maastricht)
 • Roland Eising (Directeur Zorginkoop | Zilveren Kruis)
 • Peter Paul Doodkorte

Datum: 9 februari 2024
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ  Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Verbinding en onderhandelen

Dag 3 – Voorbereiden en zakelijk onderhandelen

Op deze dag staan we stil bij het gestructureerd voorbereiden van de onderhandelingen en intern stakeholder management. We leren werken met een canvas om de onderhandeling te optimaliseren.

Onderwerpen: 

 • Volledig voorbereid de onderhandelingen starten
 • De weerbarstigheid van de eigen organisatie
 • Draagvlak creëren 

Keynote speakers:

 • Hans Hopmans (Consultant | Holland Consulting Group)
 • Frans Bierens (Manager Strategie en Sales | Isala)

Datum: 14 maart 2024
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Een keten van verandering

Dag 4 – Verbinding en onderhandelen 

Welke beïnvloedingsstijlen leiden tot verbinding en vertrouwen en welke juist tot weerstand? Op deze dag komen de meest voorkomende valkuilen aan de orde. Deelnemers krijgen bij zichzelf en de ander zicht op de emotionele onderlaag. Spelen er onderhuids nog zaken die een productieve onderhandeling in de weg staan? Hoe krijg je onuitgesproken belangen, angsten en overtuigingen helder? Wat doe je als een onderhandelpartij ondanks alle inspanningen geen samenwerkingspartner wordt? En hoe gaat dat in de praktijk? 

Onderwerpen: 

 • Verschillende stijlen van beïnvloeding en hun effect zoals inspireren, druk uitoefenen en coalitie sluiten
 • Verbinding maken met je gesprekspartner, weten wat er speelt en waarom
 • Tools om (onwenselijk) gedrag te doorbreken
 • Onderstromen en gezichtsuitdrukkingen herkennen, benoemen, inzetten
 • Je persoonlijke onderhandelstijl kennen
 • Omgaan met emoties bij onderhandelingen
 • Het perspectief van de ander kunnen zien, begrijpen en respecteren
 • Het gestrekte been, het beste resultaat?
 • Onderhandelen met een partij die niet wil samenwerken
 • Wat zien we in de praktijk?

Keynote speakers:

 • Job Boersma (Psycholoog)
 • Ingrid Wolf (Voorzitter RvB | HMC)
 • Jolanda Buwalda (Voorzitter RvB | Omring)

Datum: 15 maart 2024
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Voorbereiden en onderhandelen vanuit belangen

Dag 5 – Samenwerken 

Organisaties werken samen, omdat ze een concreet doel willen bereiken. Een doel dat ze niet alleen willen of kunnen bereiken. Wat nu in de zorgcontractering wordt benaderd als financiële vraagstukken zijn in feite samenwerkingsvraagstukken. Goede samenwerking tussen zorgverleners van alle domeinen is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardige en passende zorg. Hoe kan zorgcontractering kwaliteit en innovatie van zorg en samenwerking binnen en buiten organisaties stimuleren en ketentransformatie ondersteunen?
We staan stil bij verschillende soorten samenwerkingsmodellen en wat die betekenen voor zorgcontractering. We zoomen in op het partnership in de wereld van de zorgcontractering. En wat kan er eigenlijk op het gebied van samenwerking in ons stelsel? Wat kan wel en wat mag niet?
Weer kijken we naar de prakijk: wat kunnen we leren van Bernhoven?

Onderwerpen:

 • Drie verschillende soorten samenwerkingsmodellen
 • Waarom en wanneer ga je een partnership aan? 
 • Hoe werkt een partnership in de praktijk van zorgcontractering?
 • Wat zijn de valkuilen van samenwerken?
 • Wat is toegestaan in de samenwerking in onze gedereguleerde marktwerking?

Keynote speakers:

 • Robin Bremekamp (Partner | Common Eye)
 • Tom van Helmond (Advocaat, partner | Loyens en Loeff)
 • Freek Korver (Voorzitter RvB | Bernhoven)

Datum: 18 april 2024
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ  Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Samenwerken

Dag 6 – Onderhandelen vanuit belangen voor de beste afspraak 

Om het beste resultaat te krijgen is het belangrijk een win-win te realiseren. Hoe werkt onderhandelen vanuit wederzijdse belangen om zo de resultaten voor alle betrokken partijen te optimaliseren? En als dat leidt tot een alternatief contract, hoe kijkt de toezichthouder aan tegen innovatief contracteren, welke mogelijkheden en belemmeringen zijn er?

Onderwerpen:

 • Van klassiek onderhandelen naar onderhandelen vanuit belangen
 • De rol van de toezichthouder
 • De ruimte binnen het stelsel om af te wijken van standaard contracten

Keynote speakers:

 • Diederik Gommers (Intensivist Erasmus MC | Bijzonder hoogleraar intensivecare-geneeskunde Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Marc Wesselink (Partner | Wesselink/vanZijst)
 • Karina Raaijmakers (Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur | Nederlandse Zorg Autoriteit)

Datum: 19 april 2024
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ  Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Successen van Nederlandse bodem

Dag 7 – Successen van Nederlandse bodem

De bekostiging en conventionele contracten in de zorgcontractering kennen prikkels die soms haaks staan op het doel dat je samen wilt bereiken. Hoe kun je met innovatieve contractvormen wel steun geven aan de gewenste doelen? 
Wat zijn echt succesvolle initiatieven in Nederland? Direct betrokkenen delen hun ervaringen. Van kop tot staart, hoe krijg je het voor elkaar en hoe zorg je voor de naleving, monitoring en bijsturing, want na de deal begint het pas. 

Onderwerpen:

 • Innovatieve contracten die waarde toevoegen: populatiebekostiging, shared savings, bundled payment
 • Innovatieve contracten, de echte verhalen: wat ging goed? Wat kan beter? 
 • Succesfactoren en valkuilen van verandertrajecten in de zorg

Keynote speaker:

 • Jeroen Struijs (Oprichter | BUNDLE expertisecentrum alternatieve bekostiging; Associate Professor | LUMC)

Datum: 13 juni 2024
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ  Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Vrouw voor groep

Dag 8 – Toekomstmuziek

Op deze slotdag kijken we naar de toekomst en het verleden. Data en AI, wat brengen die de zorg en wat zeggen de grote filosofen over vertrouwen?
We zien de vertaalslag naar en toepassing op de eigen praktijk door de deelnemers van wat zij in de masterclass geleerd hebben. Centrale vraag daarbij: hoe ga ik in mijn rol als zorginkoper / verkoper vanuit vertrouwen een bijdrage leveren aan passende zorg en wat is mijn advies aan mijn organisatie?
Deelnemers presenteren hun casus en krijgen feedback en advies van een panel van deskundigen. We sluiten de dag feestelijk af met de uitreiking van het certificaat ‘Masterclass Health
Contracting’. 

Keynote speakers:

 • Egge van der Poel (Executive Professor TIAS, Data Scientist)
 • René ten Bos (Hoogleraar Filosofie | Radboud Universiteit Nijmegen)

Datum: 14 juni 2024
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ  Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Deelnemers over Masterclass Health Contracting

Collegejaar 2023 van Masterclass Health Contracting werd met een 9,1 zeer hoog gewaardeerd door de deelnemers. Een greep uit de feedback: “Het wist mij te boeien van A tot Z”; “Veel dank! Was echt fantastisch! Mooi onderwerp, fijne sprekers en goed georganiseerd”; “Een curriculum dat voor elke zorgverkoper/zorginkoper van waarde is, ongeacht hoeveelheid ervaring aan de onderhandeltafel.”; “Wat een geweldige masterclass was dit! Ontzettend bedankt!”; “De afstand tussen waar we naartoe moeten en waar we staan is erg groot, maar als de verzekeraars en aanbieders in deze klas goed kunnen samenwerken, moet het landelijk ook mogelijk zijn.”; “Fijne plek om te zijn in Epe, zorgt voor goede focus. Inhoudelijk zeer grote sprekers, prikkelend en inspirerend. Beweging tijdens pauze of programma was fijn, goed voor de verbinding in de groep.”

Bekijk hieronder de testimonial video’s van diverse deelnemers met verschillende achtergronden.

Sophie Hinterding
Zorginkoper Ziekenhuiszorg | Zorg en Zekerheid

Renske van Maris
Zorginkoper Ziekenhuiszorg | Zorg en Zekerheid

Nicole Maartens
Adviseur zorgverkoop | Raphaelstichting

Marijn Koelemij
Zorginkoper Cure | Zorg en Zekerheid

Joos Westenbrink – Manager
Bedrijfsvoering | Zorgcentrum Rosengaerde

Jamie van der Waal
Sales controller | Isala Zwolle

Fabian Tijssen
Anesthesioloog | UMC Maastricht

Thierry van den Heuvel
Zelfstandig interim adviseur

Naar sprekersoverzicht

Investering

Masterclass Health Contracting

 • Coachend intakegesprek met persoonlijkheidstest
 • 8 cursusdagen (4 maal 2) op een inspirerende locatie op de Veluwe inclusief lunches, diner, overnachting
 • Syllabus en literatuur
 • Deelnamecertificaat
 • Jaarlijks 2 Topclasses voor deelnemers en genodigden: op 12 januari 2024 vond de themabijeenkomst ‘Vertrouwen in contractering’ plaats. Op 13 september 2024 staat het thema ‘Macht en de zorgcontractering’ centraal.  
 • Lidmaatschap ‘Alumni Masterclass Health Contracting’

Investering: € 7.995,- exclusief BTW.
Bij verhindering op een van de dagen bestaat in het geval van bijzondere omstandigheden in overleg de mogelijkheid om de gemiste dag in te halen.

Naar aanmeldpagina

Contact – Hou mij op de hoogte

Vrijblijvend plek reserveren

Direct aanmelden