Programma

Introductie

Masterclass Health Contracting wil in- en verkopers in de zorg samenbrengen om het onderlinge vertrouwen te vergroten om zo een bijdrage te leveren aan passende zorg. Daarvoor bieden we in een programma van 8 dagen in 4 blokken kennisverbreding en -verdieping in een mix van theorie en praktijkgerichte casuïstiek. De opleiding vormt een netwerk van professionals die samen in vertrouwen werken aan optimalisering van zorgcontractering. 

Masterclass Health Contracting (8 dagen) 

 • Theorie én praktijkvoorbeelden uit de zorgsector
 • Toonaangevende sprekers uit de praktijk en de wetenschap
 • Leren van andere sectoren en vakgebieden
 • Werken aan je eigen casus met vakgenoten van gelijk ervaringsniveau

Eigen casus
Voorafgaand aan de collegedagen werken de deelnemers in groepsverband aan hun eigen casus voor hun eindpresentatie en bereiden ze zich voor met literatuur en een online syllabus.

Een andere benadering van zorgcontractering

 • Je ‘tegenstander’ zien als samenwerkingspartner
 • Het ‘echte gesprek’ voeren met je onderhandelingspartners
 • Elkaars belangen doorgronden en kijken waar je elkaar kunt versterken
 • Gezamenlijke doelen aan de juiste afspraken koppelen: samen de beste deal voor passende zorg

 

Programma collegejaar 2023

Data collegejaar 2023: 9-10 februari; 23-24 maart; 20-21 april en 15-16 juni 2023. 
Collegejaar 2024 start 8 februari 2024. Interesse in deelname? Laat het ons hier weten.

 

Dag 1 – Vertrouwen in ons zorgstelsel

Deelnemers krijgen inzicht in de uitdagingen en oplossingsrichtingen in ons zorgstelsel in alle domeinen (Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet). We staan stil bij vertrouwen en waarom dat essentieel is voor goede resultaten bij de zorgcontractering. We bekijken het belang van zorgcontractering en passende zorg door de bril van patiënten / cliënten.

Onderwerpen:

 • De uitdagingen van ons stelsel
 • Ons stelsel in internationaal perspectief
 • De knelpunten in het stelsel tussen de domeinen
 • De oplossingsrichting voor de uitdagingen
 • De rol van vertrouwen bij onderhandelingen
 • De waarde van zorgcontractering voor patiënten en cliënten

Keynote speakers:

 • Patrick Jeurissen (Hoogleraar betaalbare en toegankelijke zorg | Radboud UMC)
 • Robert de Snoo (Bestuurder Human Tech Institute)
 • Michael Rutgers (Algemeen directeur Longfonds)
 • Bas Leerink (managing director IG&H)

Datum: 9 februari 2023
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u

Loket Bed Eurobiljet

Dag 2 – Zorgcontractering in ons zorgstelsel 

Wat zijn de uitdagingen in het Nederlandse zorglandschap, welke rol heeft zorgcontractering hier nu in, en welke rol zou het moeten hebben? We nemen de publieke doelen en methodieken van in- en verkoop in de verschillende domeinen en markten onder de loep. We bekijken de ontwikkelingen in ons zorgstelsel en het belang van gedegen zorgcontractering door de bril van de spil in het zorgnetwerk; de huisarts.

Onderwerpen:

 • Aanbesteding versus inkoop
 • Wat zijn de krachtenvelden en bij wie liggen de (financiële) risico’s
 • De rol van inkoop en verkoop in de organisaties
 • De dubbele loyaliteit van de onderhandelaar
 • De weerbarstigheid van de eigen organisatie

Keynote speakers:

 • Wim Groot (Hoogleraar gezondheidseconomie | Universiteit Maastricht)
 • Hans van Santen (Huisarts)
 • Karina Raaijmakers (Directeur Toezicht | Nederlandse Zorg Autoriteit

Datum: 10 februari 2023
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ  Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Verbinding en onderhandelen

Dag 3 – Verbinding en onderhandelen

Welke beïnvloedingsstijlen leiden tot verbinding en vertrouwen en welke juist tot weerstand? Op dag drie komen de meest voorkomende valkuilen aan de orde. Deelnemers krijgen bij zichzelf en de ander zicht op de emotionele onderlaag. Spelen er onderhuids nog zaken die een productieve onderhandeling in de weg staan? Hoe krijg je onuitgesproken belangen, angsten en overtuigingen helder? Wat doe je als een onderhandelpartij ondanks alle inspanningen geen samenwerkingspartner wordt? We leren van voorbeelden in én buiten de zorg. Samenwerking, hoe zit dat met de Mededingingswet?

Onderwerpen: 

 • Verschillende stijlen van beïnvloeding en hun effect zoals inspireren, druk uitoefenen en coalitie sluiten
 • Verbinding maken met je gesprekspartner, weet wat er speelt en waarom
 • Tools om (onwenselijk) gedrag te doorbreken
 • Onderstromen en gezichtsuitdrukkingen herkennen, benoemen, inzetten
 • Je persoonlijke onderhandelstijl kennen
 • Omgaan met emoties bij onderhandelingen
 • Het perspectief van de ander kunnen zien, begrijpen en respecteren
 • Het gestrekte been, het beste resultaat?
 • Onderhandelen met een partij die niet wil samenwerken
 • De Mededingingswet, wat kan wel en wat mag niet? 

Keynote speakers:

 • Job Boersma (Psycholoog)
 • Ingrid Wolf (Voorzitter RvB HMC)
 • Tom van Helmond (advocaat, partner Loyens & Loeff)

Datum: 23 maart 2023
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Een keten van verandering

Dag 4 – Een keten van verandering 

Goede samenwerking tussen zorgverleners is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardige en passende zorg. Hoe kan zorgcontractering kwaliteit en innovatie van zorg en samenwerking binnen en buiten organisaties stimuleren en ketentransformatie ondersteunen?

Onderwerpen: 

 • Wat leren we van Bernhoven?
 • Hoe organiseer je gelijkgerichtheid bij ogenschijnlijk tegengestelde belangen?
 • Hoe krijg je beweging in vastgeroeste patronen?
 • Hoe organiseer je verandering in de zorgketen?
 • Showcases en showstoppers en de duivelse dilemma’s voor zorgaanbieders
 • Showcases en showstoppers en de duivelse dilemma’s voor zorgverzekeraars
 • Succesfactoren en valkuilen van verandertrajecten in de zorg

Keynote speakers:

 • Peter Bennemeer (voormalig CEO Bernhoven)
 • Jolanda Buwalda (Voorzitter RvB Omring)
 • Roland Eising (Directeur Zorginkoop, Zilveren Kruis)
 • Lea Bouwmeester (Boundary spanner- BeBright Consultancy | ICT&health)

Datum: 24 maart 2023
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Voorbereiden en onderhandelen vanuit belangen

Dag 5 – Voorbereiden en onderhandelen vanuit belangen 

Op deze dag staan we stil bij het gestructureerd voorbereiden van de onderhandelingen. We leren werken met een canvas ‘voorbereiden van onderhandelingen’ en staan stil bij intern stakeholdermanagement. Hoe werkt onderhandelen vanuit wederzijdse belangen om zo de resultaten voor alle betrokken partijen te optimaliseren?

Onderwerpen: 

 • Volledig voorbereid de onderhandelingen starten
 • Draagvlak creëren in je eigen organisatie
 • Van klassiek onderhandelen naar onderhandelen vanuit belangen

Keynote speakers:

 • Hans Hopmans (Consultant – Holland Consulting Group)
 • Frans Bierens (Manager Strategie en Sales Isala)
 • Marc Wesselink (Partner Wesselink/vanZijst)
 • Constanze Mager (Hoofd Educatie, Koninklijke Burgers’ Zoo)
 • René ten Bos (hoogleraar Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen)

Datum: 20 april 2023
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ  Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Samenwerken

Dag 6 – Samenwerken

Organisaties werken samen, omdat ze een concreet doel willen bereiken. Een doel dat ze niet alleen willen of kunnen bereiken. We staan stil bij verschillende soorten samenwerkingsmodellen en wat die betekenen voor zorgcontractering. We zoomen in op het partnership in de wereld van de zorgcontractering
De bekostiging en conventionele contracten in de zorgcontractering kennen prikkels die soms haaks staan op het doel dat je samen wilt bereiken. Hoe kun je met innovatieve contractvormen wel steun geven aan de gewenste doelen? Tot slot staan we stil bij het opvolgen van contracten; hoe zorg je voor monitoring en bijsturing?

Onderwerpen:  

 • Drie verschillende soorten samenwerkingsmodellen
 • Waarom en wanneer ga je een partnership aan? 
 • Hoe werkt een partnership in de praktijk van zorgcontractering?
 • Wat is toegestaan in de samenwerking in onze gedereguleerde marktwerking?
 • Innovatieve contracten die waarde toevoegen: populatiebekosting, shared savings, bundled payment
 • Naleven van contracten: na de deal begint het pas

Keynote speakers:

 • Ab Klink (lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ UA)
 • Robin Bremekamp (Partner Common Eye)
 • Jeroen Struijs (Oprichter BUNDLE expertisecentrum alternatieve bekostiging; Associate Professor LUMC)

Datum: 21 april 2023
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ  Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Successen van Nederlandse bodem

Dag 7 – Successen van Nederlandse bodem

Wat zijn echt succesvolle initiatieven in Nederland? Direct betrokkenen delen hun ervaringen. Daarnaast gaan we in op de inzet van data ter ondersteuning van gedragsverandering om de doelmatigheid te vergroten.

Onderwerpen:

 • Meerjarenovereenkomst 2018-2022 “Samen voor een gezonder Noord Nederland” UMGC en Menzis
 • Meerjarige overeenkomst 2022-2027 Alrijne met Zorg en Zekerheid
 • Hoe bevordert data eenheid van taal en gelijkgerichtheid van partijen

Keynote speakers:

 • Yvonne Wilders (Voorzitter RvB Alrijne zorggroep)
 • Mark Spit (Manager Strategie & Beleid | UMCG)
 • Koos Pecht (Partner i2i)

Datum: 15 juni 2023
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ  Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Vrouw voor groep

Dag 8 – Presentatie

Op deze slotdag zien we de vertaalslag naar en toepassing op de eigen praktijk door de deelnemers van wat zij in de masterclass geleerd hebben. Centrale vraag daarbij: hoe ga ik in mijn rol als zorginkoper / verkoper vanuit vertrouwen een bijdrage leveren aan passende zorg en wat is mijn advies aan mijn organisatie?
Deelnemers presenteren hun casus en krijgen feedback en advies van een panel van deskundigen. We sluiten de dag feestelijk af met de uitreiking van het certificaat ‘Masterclass Health
Contracting’. 

Keynote speaker:

 • Egge van der Poel (Executive Professor TIAS, Data Scientist)

Datum: 16 juni 2023
Locatie: Natuurhotel De Witte Berken, Oost Ravenweg 8, 8162 PJ  Epe
Tijd: inloop 8:00u – start 8:30u 

Naar sprekersoverzicht

Investering

Masterclass Health Contracting

 • Coachend intakegesprek met persoonlijkheidstest
 • 8 cursusdagen (4 maal 2) op een inspirerende locatie op de Veluwe inclusief lunches, diner, overnachting
 • Syllabus en literatuur
 • Deelnamecertificaat
 • Netwerkborrel vrijdag 12 januari 2024 (voor deelnemers en genodigden)
 • Lidmaatschap ‘Alumni Masterclass Health Contracting’

Investering: € 7.995,- exclusief BTW.
Bij verhindering op een van de dagen bestaat in het geval van bijzondere omstandigheden in overleg de mogelijkheid om de gemiste dag in te halen.

Naar aanmeldpagina

Contact – Hou mij op de hoogte

Vrijblijvend plek reserveren

Direct aanmelden