Waarom deze Masterclass?

Als je in Nederland ziek wordt of ondersteuning nodig hebt, kun je vertrouwen op goede zorg. De zorg is voor iedereen gelijk beschikbaar en samen dragen we de kosten. Onze solidariteit is een groot goed, maar geen vanzelfsprekendheid. 
Terwijl we niet altijd gezond leven, is de levensverwachting hoog. Er zijn (gelukkig) steeds meer mogelijkheden om ziektes te behandelen. Voldoende personeel vinden wordt intussen steeds moeilijker. Deze ontwikkelingen leggen een zware druk op de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De knelpunten zijn aanzienlijk.

Zorgcontractering is een belangrijk instrument om goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Helaas zien we dat de contractering vaak een platte onderhandeling is over prijs en volume voor één jaar. Een rituele dans.

 • Partijen staat tegenover elkaar
 • Belangen botsen
 • Er wordt te weinig samengewerkt
 • Het gezamenlijk beste resultaat voor de lange termijn staat niet centraal

Om zorg toegankelijk te houden, is een transformatie nodig. Dat kan niet met kortdurende contracten waarbij beide partijen het onderste uit de kan willen halen. Om passende zorg goed vorm te geven, zijn andersoortige afspraken nodig. Samen met de onderhandelpartners, samen in het zorgnetwerk.

Het contract en de wijze van financiering moeten ondersteunend zijn aan een gezamenlijke ambitie. Dat betekent samen werkbare oplossingen vertalen naar waardevolle afspraken voor beide partijen, patiënten en de maatschappij.

Masterclass Health Contracting brengt in- en verkopers in de zorg samen en biedt kennisverbreding en verdieping rond het ingewikkelde proces van zorgcontractering in een programma van 8 dagen.

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”
(Albert Einstein)

Wat levert de Masterclass op?

Voor burgers en patiënten

 • Goede zorgcontractering draagt bij aan passende zorg, zo blijft goede zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar
 • Passende zorg in het kort:
  Preventie: gezondheid in plaats van ziekte staat centraal, voorkomen is beter dan genezen
  Samen beslissen: zorg komt samen met de patiënt tot stand
  Positieve gezondheid: zorg is gericht op de kwaliteit van leven van patiënten tegen redelijke kosten
  De juiste zorg op de juiste plek: zorgverleners bieden alleen zorg die de patiënt nodig heeft, zo dicht mogelijk bij huis, digitaal als kan, in het ‘echt’ als dat nodig is

Voor de organisatie

 • Betere resultaten zorgcontractering met langdurige partnerships
 • Lagere kosten, hogere opbrengsten
 • Minder (openbare) conflicten
 • Vaardigheden medewerkers in korte tijd naar hoog niveau
 • Deelnemers krijgen een breed netwerk
 • Meer kennis in organisatie
 • Aantrekkelijkere functie, minder verloop
 • Meer focus op blijvend resultaat

Voor de deelnemer

 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Verdieping en verbreding van vakkennis over het hele zorgdomein
 • Verbeteren vaardigheden zorgcontractering
 • Up-to-date over innovatieve zorgcontractering
 • Meer statuur en autonomie als professional
 • Sterker netwerk van coaches, collega zorginkopers en -verkopers
 • Best practices, tips en trucs
 • Inspiratie en energie voor de beste resultaten