Ons verhaal

Jaarlijks wordt aan de zorg in Nederland een budget van zo’n € 100 miljard gespendeerd. Dat is een kwart van de rijksbegroting en die uitgaven blijven groeien. Het maatschappelijke belang deze kostenstijging te beheersen, is enorm. Meer geld uitgeven aan zorg betekent minder geld uitgeven aan onderwijs, milieu, infrastructuur, politie, het sociale stelsel… 

Zorgcontractering is complex en loopt onnodig stroef, we zien getouwtrek en onderling wantrouwen. Partijen lijken elkaar soms maar moeilijk te verstaan. Vaak lopen onderhandelingen nog door in het jaar waar de onderhandelingen over gaan.    

Zorgcontractering lijkt een rituele dans van tegenstanders geworden, in plaats van samen te kijken waar de gezamenlijke belangen liggen en waar kansen voor verbeteringen liggen. Dit terwijl beide partijen in de kern hetzelfde voor ogen hebben: goede zorg tegen redelijke kosten. 

De initiatiefnemers van de Masterclass Health Contracting zijn in diverse domeinen al vele jaren betrokken bij de Nederlandse zorg. Vanuit hun achtergrond en expertise dragen ze bij aan het behoud van betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland. Zorgcontractering speelt hierin een sleutelrol. Bij Masterclass Health Contracting zijn we er van overtuigd dat zorgcontractering anders moet en kan. Met deze opleiding – die we organiseren binnen een stichting – geven we invulling aan onze missie: 

In- en verkopers in de zorg samenbrengen om het onderlinge vertrouwen te vergroten en het vak meer verdieping te geven om zo een bijdrage leveren aan passende zorg.

High Five

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.” (Barack Obama)

Het team achter Masterclass Health Contracting

De organisatie van Masterclass Health Contracting bestaat uit ervaren, deskundige verbinders, bekend in de zorg, zorgcontractering aan de in- en verkoopzijde in het bijzonder en in aanverwante sectoren. Zij vormen samen een veelzijdig en ervaren team voor de inhoudelijke programmering en organisatie van deze opleiding en het bijbehorende netwerk.