Kick-off Masterclass Healthcontracting: naar een Manifesto Zorgcontractering

Kick-off Masterclass Healthcontracting: naar een Manifesto Zorgcontractering

Nieuws

De kritieken op het uitgelekte IZA zijn niet mals. Te vaag, verkeerde financiële keuzes… Terwijl er druk onderhandeld wordt (over elke letter van het akkoord) is het duidelijk… met de huidige wijze van zorgcontracting gaan we de maatschappelijke doelen van het IZA nooit halen.

Om samen succes te hebben, is losbreken van de rituele dans meer dan ooit noodzakelijk. Er is een transformatie nodig. Dat kan niet met kortdurende contracten waarbij beide partijen het onderste uit de kan willen halen. Er zijn andersoortige afspraken  nodig. Samen met de onderhandelpartners, samen in het zorgnetwerk.

Die transformatie gaat veel van ons vragen. En natuurlijk willen we het liefst aan de slag… dat kan veel krachtiger als we consensus vinden over gezamenlijke uitgangspunten rond de zorgcontractering. Daarom organiseert de Stichting Healthcontracting donderdag 6 oktober (09.00u – 13.00u, locatie Midden-Nederland) een kick-off van de Masterclass Healthcontracting, waarin de aspirant-cursisten samen met de trainers/sprekers en initiatiefnemers van de Masterclass een start maken met een Manifesto Zorgcontractering: “Passende zorg, passende zorgcontractering”. Daarbij komen onder andere aan de orde:

  • Wat heeft de zorgcontractering nodig om de maatschappelijke doelen echt te realiseren?
  • Welke gedeelde waarden en principes zijn nodig?
  • Waar kunnen we elkaar op aanspreken?

Na de start hiermee blijven we samen met de stakeholders bouwen aan het manifesto. Juist het bouwen geeft scherpte en inzicht in wat er nodig is om de hooggespannen verwachtingen die het IZA de zorgcontractering toedicht ook waar te maken. Zodat we de transformatie breed gedragen inzetten. We nodigen betrokken partijen uit om het manifesto te steunen of aan te scherpen en genereren zo de noodzakelijke beweging. We kijken uit naar een inspirerende ochtend met echte impact!

Interesse
Heb je interesse in (deelname aan) deze bijeenkomst en/of in de opleiding Masterclass Healthcontracting? Stuur dan een bericht naar info@healthcontracting.nl
Het aantal plaatsen is beperkt.

Deel:

Array